toetsen


vrijdag 18 mei

toets bewerkingen
een kommagetal delen door een kommagetal (les 4 en les 6)

toets cijferen
- cijferend aftrekken met cijfers na een komma
- een kommagetal cijferend vermenigvuldigen met een natuurlijk getal

toets getallenkennis
- het verschil vaststellen of bepalen tussen een positieve en een
negatieve temperatuur, en tussen twee negatieve temperaturen;
- onderzoeken of een getal deelbaar is door 3 en door 9;
- de kenmerken van deelbaarheid gebruiken om de rest te bepalen;
- een percent omzetten naar een kommagetal;
- een verhouding of een breuk omzetten naar een percentage
en omgekeerd;
- een percent van een getal berekenen;
- een vraagstuk over ongelijke verdeling oplossen;
- onderzoeken of twee grootheden recht evenredig of
omgekeerd evenredig zijn;
- het ontbrekende verhoudingsgetal in mengsituaties berekenen.

dinsdag 22 mei

toets MK
- symmetrische figuren aanduiden;
- de symmetrieassen in vlakke figuren tekenen;

- symmetrische figuren tekenen.

toets MR
- de oppervlakte van een veelvlak berekenen;
- berekenen hoeveel kubussen er in een balkvormig volume passen;
- toepassingen op schaalberekening oplossen.

vrijdag 25 mei
toets Frans 
module 4 unité 7

- de werkwoorden vouloir en pouvoir
- het bepaald lidwoord (le,la,l',les)
- het deelaangevend lidwoord (du,de la, de l', des)
- les aliments et les boissons (woordenschat)

Voor de toets Frans Spreken klik je op de volgende link.
Zo ken je de doelen.

TOETS

Herhaal elke dag woordjes Frans!

Dit kan je doen via deze blog of met behulp van je livre én Super Mémo.

Afbeeldingsresultaat voor Frans