taken en opdrachten

Contratwerk mei

indienen op woensdag 9 mei

vaste spoorwegbrug ontwerpen

- overspanning brug: min. 38 cm (4 sporen)
- hoogte brug: min. 20 cm (trein moet eronder)
- breedte brug: 2 rijbanen van min. 6 cm,
2 fietspaden van min. 2 cm, 2 voetpaden van min. 2 cm.
- de brug kan 3 kg dragen
- denk aan verkeersinfrastructuur (lijnen op de baan,
verkeersborden, verlichting, etc.)
- zorg voor stevige brugpijlers
- zorg voor goede oprijlanen
- je ontwerpt een type brug naar keuze: hangbrug, boogbrug, etc.