toetsen

23 mei
wiskunde
blok 6

getallenkennis 

kenmerken van deelbaarheid door 3 en door 9 gebruiken

percenten omzetten naar breuken, verhoudingen en kommagetallen (en omgekeerd)

een percent van een getal berekenen

getallen vergelijken en het verschil ertussen bepalen

ongelijke verdeling (vraagstukken)

metend rekenen

oppervlakte ruimtefiguren
volume ruimtefiguren

meetkunde

symmetrie en spiegelingen
kijklijnen en schaduwen