taken en opdrachten

Frans herhalen
elke dag

woorden aan beelden kunnen koppelen
telkens het lidwoord bij het z.n. uit het hoofd leren
werkwoorden (s'appeler, être, avoir)
werkwoorden op -ER
de ontkenning NE...PAS
bijvoeglijke naamwoorden (mannelijk / vrouwelijk / meervoud)
un grand chien
une grande fille
des grands chiens
des grandes filles


Opgepast! Stel je werk niet te lang uit
(uitstel = afstel)